Események

A konferenciáról készül előadások felvételei a
City to City Magyarország Youtube csatornáján megnézhetők.
Szeretettel hívunk az alábbi eseményre:
Nagyvárosi misszió – konferencia és könyvbemutató

Tim Keller, a new yorki Redeemer Presbitériánus gyülekezet egykori lelkipásztora, jelenleg a City to City gyülekezetplántáló hálózat vezetője szerte a világon nagy hatást gyakorol a nagyvárosi evangéliumi szolgálatra.

A Center Church (Gyülekezet a központban) c. könyve magyar nyelven is megjelenik. A konferencia tematikája a könyv felosztását követi: Evangélium, város, mozgalom. Három téma köré csoportosítva veszi szemügyre, mennyiben és hogyan lehet számunkra releváns Keller teológiai szemlélete, amely a városi missziót helyezi a középpontba.

Lehetőségünk lesz mind gyülekezetplántáló, mind gyülekezet megújulásban tapasztalatot szerzett lelkipásztorokat meghallgatni.

Célunk, hogy a könyv megjelenésével lelkipásztori műhelyek, valamint gyülekezeti presbitériumok/vezetőségek kapjanak ösztönzést arra, hogy közösen gondolják át szolgálatukat és imádkozzanak településükért.

Miért is lesz ez a konferencia?


Részletes program

Az előadók

Az EVANGÉLIUM témakör előadója Harmathy András.

Harmathy András

dr. Harmathy András a Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztora.
1969-ben született Budapesten, ott is nőtt fel. A Fasori Református Egyházközségben konfirmált, és az ifjúsági csoport meghatározó tagja volt. Miután három évet tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, teológiai tanulmányait a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte 1992-98 között. 1995-96-ban a londoni Cornhill Training Course-on tanult gyakorlati teológiát és homiletikát.

A teológia befejezése után a Budapest-Pozsonyi úton volt segéd, majd beosztott lelkész 1998-2000 között. Ezután lett a Szigetszentmiklósi Református Egyházközség beosztott lelkésze azzal a megbízatással, hogy alakítson egy új református gyülekezetet a város lakótelepén élők számára. 2006-tól, a megalakult Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora volt 2015 december 31-ig.

2006 és 2012 között az USA-beli Seattle-ben, a Bakke Graduate University levelező doktori iskoláját végezte el nagyvárosi misszió témában. Teológiai doktori dolgozatát a munka teológiájából írta, arról a kérdésről, hogy mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek munkájukat Isten szolgálataként végezzék.


A VÁROS témakör előadója Győri Péter Benjamin

Győri Péter Benjamin

Győri Péter Benjamin a Szolnoki Evangélikus Egyházközség lelkésze, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese,
a Gyülekezet a középpontban című könyv fordítója.

2001 óta szolgál Szolnokon. Az itt végzett munka sokkal inkább gyülekezetplántálás, mint hagyományos értelemben vett gyülekezeti lelkészi szolgálat.

Timothy Keller és a Redeemer Gyülekezet tevékenységére öccse, a szintén lelkész Győri Tamás József hívta föl a figyelmét: egy erősen szekularizált közegben, a hagyományos – biblikus, evangéliumi – teológiához való hűséggel gyümölcsöző gyülekezeti munkát végezni – ez a mai magyarországi viszonyok között is kulcskérdés.

A Gyülekezet középen című könyv alapján képzéseket szervezett először saját gyülekezete vezetőinek, majd esperessé választása után a lelkészek, illetve egyházmegyéje gyülekezeti presbiterei és tisztségviselői számára. Érthető, hogy a fordítás feladatát örömmel vállalta.

Véleménye szerint a könyv igen hasznos és inspiratív lehet már működő és jövőben születő gyülekezetek számára.


A MOZGALOM témakör előadója Kiss Sámson Endre.

Kiss Sámson Endre

Kiss Sámson Endre a Külső-Üllői Úti Református Egyházközség lelkipásztora. Nős, 2 gyermek édesapja. A lelkészség és a családja mellett zenél és grafikai tervezéssel is foglalkozik. Szereti a könyveket és a játékokat.
Nem szereti az érthetetlen vallásos nyelvezetet és az üres vallásoskodást. Igyekszik úgy megfogalmazni a lelki igazságokat és keresztény alaptanításokat, hogy az mindenki számára érthető legyen.

Az alábbi cikkben betekinthetünk az elmúlt években végzett munkájába:

Az újrakezdés öröme


Ti nézhetitek meg elsőnek a Gyülekezet a központban c. könyv magyar nyelvű borítóját.

A könyv a Harmat, a Kálvin és a Luther Kiadó gondozásában jelenik meg.

 

                

 

Plántáló kerekasztal

A beszélgetés moderátora:

Steiner József, baptista lelkész, missziológus, teológiai tanár

Munkásságáról itt olvashatunk

Revitalizáció kerekasztal

A beszélgetés moderátora: Márkus Tamás András, református lelkész

Márkus Tamás András 2014-ben végzett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, lelkész-teológus szakon. Négy évig volt a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkésze, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet lelkésze két évig. Jelenleg az Őrmezői Református Gyülekezet lelkipásztora.

Keresztyén hívőként, református lelkészként rendkívül lényegesnek tartja, hogy minden keresztyén hívő felismerje azt a felelősségteljes mandátumot, amit Krisztus és az apostolok ránk hagytak, ti. hogy a ránk bízott drága kincset megőrizzük a Szentlélek által (2Tim 1,14), hogy megmaradjunk abban, amit tanultunk és amiről megbizonyosodtunk (2Tim 3,14), és hogy ezt hirdessük, és álljunk elő vele “akár alkalmas, akár alkalmatlan időben” (2Tim 4,1-2). Feleségével és gyülekezetük tagjaival mindezt szem előtt tartva munkálkodnak jelenleg missziói státuszban lévő megújuló közösségükben.

 

Kedves érdeklődők!

2019.03.07-től VÁRÓLISTA-s regisztrációt tudunk elfogadni, mert elértük a maximális létszámot.

Ez azt jelenti, hogy a mostantól regisztráltak számára a konferencia hetében jelezni fogjuk, hogy az esetleges lemondások után szabadult-e fel férőhely.

Köszönjük szépen a nagy létszámú érdeklődést!

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a férőhely miatt. Az alábbi linken lehet regisztrálni:

REGISZTRÁCIÓ
A konferenciáról készül előadások felvételei a
City to City Magyarország Youtube csatornáján megnézhetők.